Vi skyddar dina personuppgifter (GDPR).


GDPR står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som börjar gälla inom EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftlagen (PUL).

Det är viktigt för oss på Autocamper Vellinge att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data som vi sparar hos oss.

Vårt mål är att skapa en så bra upplevelse som möjligt för dig som kund. Vi behöver därför dina personuppgifter för att du bland annat ska kunna få personliga erbjudanden och göra bokningar.

Den nya lagen innebär att du som kund har ett antal rättigheter. Du har bland annat rätt att beställa hem ett registerutdrag med dina personuppgifter, som till exempel namn och kontaktuppgifter och köphistorik.

Vill du veta mer om dina rättigheter kontakta oss på 0721-99 33 93.

Läs mer om GDPR hos Datainspektionen